Nabídka aktuálních volných pracovních míst - více informací najdete zde

RAUDO - výrobní družstvo invalidů | chráněná dílna | náhradní plnění

PRACOVNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY A ADR VÝBAVA

Pracovní oděvy a ochranné pomůcky

 • bezpečnostní postroje
 • brýle a štíty
 • filtrační masky
 • ochrana sluchu
 • ochranné přilby
 • pracovní obuv
 • pracovní oděvy
 • pracovní rukavice
 • ostatní

ADR výbava, výrobky pro prevenci a likvidaci havárií

 • sorbenty
 • havarijní soupravy
 • pracovní utěrky a držáky na utěrky
 • těsnící prostředky
 • průmyslové a vytyčovací pásky
 • výbava ADR pro nákladní vozidla
 • bezpečnostní značky
 • nálepky na separovaný odpad
 • značení obalů nebezpečných látek
 • čistící rohože

Obchodní oddělení: +420 607 269 061 | Nákladní autoservis: +420 602 697 463 | Lesní hospodářství: +420 602 586 040