<div class="cascading-images-wrapper pb-0">
												<div class="cascading-images position-relative">
													<div class="cascading-images-colored-bar bg-primary position-absolute top-0 right-0 bottom-0 left-0 appear-animation" data-appear-animation="fadeInRightShorter" data-appear-animation-duration="600ms"></div>
													<div class="position-relative" style="top: 20px; left: 20px;">
														<img src="dokumenty/dohoda-o-uznani.jpg" class="appear-animation box-shadow-3" width="200" alt="" data-appear-animation="fadeInRightShorter" data-appear-animation-delay="500" data-appear-animation-duration="600ms" />
													</div>
												</div>
											</div>
											

Dohoda o uznání zaměstnavatele

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce mezi Úřadem práce České republiky a firmou RAUDO.

dohoda o uznání
											<div class="cascading-images-wrapper pb-0">
												<div class="cascading-images position-relative">
													<div class="cascading-images-colored-bar bg-primary position-absolute top-0 right-0 bottom-0 left-0 appear-animation" data-appear-animation="fadeInRightShorter" data-appear-animation-duration="600ms"></div>
													<div class="position-relative" style="top: 20px; left: 20px;">
														<img src="dokumenty/potvrzeni-up.gif" class="appear-animation box-shadow-3" width="200" alt="" data-appear-animation="fadeInRightShorter" data-appear-animation-delay="500" data-appear-animation-duration="600ms" />
													</div>
												</div>
											</div>
											

Potvrzení Úřadu práce

Potvrzení Úřadu práce o splnění podmínky zaměstnávat více než 50% osob zdravotně postižených.

potvrzení ÚP
											<div class="cascading-images-wrapper pb-0">
												<div class="cascading-images position-relative">
													<div class="cascading-images-colored-bar bg-primary position-absolute top-0 right-0 bottom-0 left-0 appear-animation" data-appear-animation="fadeInRightShorter" data-appear-animation-duration="600ms"></div>
													<div class="position-relative" style="top: 20px; left: 20px;">
														<img src="dokumenty/cestne-prohlaseni.gif" class="appear-animation box-shadow-3" width="200" alt="" data-appear-animation="fadeInRightShorter" data-appear-animation-delay="500" data-appear-animation-duration="600ms" />
													</div>
												</div>
											</div>
											

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o počtu zaměstnanců za jednotlivé sledované období vypočtené dle prováděcí vyhlášky MPSV.

čestné prohlášení 1Q/2024