Kontroly nemocných

Kontrola dodržování léčebného režimu.

Od roku 2011 provádíme kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců.

Zákoník práce zaměstnavateli umožňuje kontrolu vynaložených prostředků na náhradu mzdy tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Zaměstnavatel může provádět kontroly dodržování léčebného režimu prostřednictvím svých určených zaměstnanců nebo s pomocí dodavatelské firmy.

Více informací
Kontroly nemocných Kontroly nemocných

Chráníme poctivé zaměstnance a podporujeme férové prostředí!

Kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopných zaměstnanců

Provádění kontrol

výhody provádění kontrol prostřednictvím dodavatelské firmy

Profesonalita

Pracujeme v souladu s právními předpisy na základě uzavřené mandátní smlouvy a zplnomocnění objednatele. Naši pracovníci při výkonu kontroly dodržují etický kodex.

Úspora nákladů

Kontroly působí mezi zaměstnanci preventivně a snižují tak mzdové náklady zaměstnavatele. Součástí nabídky je i bezplatné poradenství.

Komunikace online

Nabízíme rychlý a efektivní způsob komunikace probíhající prostřednictvím našeho online objednávkového systému a emailových zpráv.

Přehled o zaměnstnancích

Kontroly jsou prováděny v předem definovém termínu a to i opakovaně. Kontroly provádíme také o víkendech a státních svátcích.

Proces kontroly

4 kroky od uzavření příkazní smlouvy až po online výsledek kontroly

Smlouva

uzavření příkazní smlouvy
o provádění kontrol

Online

Objednávka

vložení nové ojednávky
v online aplikaci

Online

Provedení

provedení kontroly
kontrolním pracovníkem

Výsledek

zpráva o výsledku
v aplikaci a emailem

Online
Kontroly nemocných

Online aplikace pro kontrolu nemocných

Vyzkoušejte aplikaci pro kontrolu nemocných
s testovacím demo přístupem.

Vyzkoušet

Samostatná internetová prezentace služby kontroly nemocných!

popis procesu kontrol, přehled právních předpisů, aktuální ceník, kontakty a další informace