Příklady výpočtu náhradního plnění

Výpočty odvodů do státního rozpočtu nebo náklady vynaložených v náhradním plnění jsou závislé
na průměrné mzdě v prvním až třetím čtvrtletí sledovaného roku.

Počet
zaměstnanců
celkem
Povinný podíl
zaměstnanců
se ZPS
Odvod za chybějící
zaměstnance
se ZPS *
Náhradní plnění
za chybějící zaměstnance
se ZPS **
25 1 98 tis. Kč 275 tis. Kč
50 2 197 tis. Kč 550 tis. Kč
100 4 393 tis. Kč 1.101 tis. Kč
500 20 1.965 tis. Kč 5.503 tis. Kč
1000 40 3.931 tis. Kč 11.006 tis. Kč
2000 80 7.861 tis. Kč 22.011 tis. Kč
5000 200 19.653 tis. Kč 55.028 tis. Kč

Výpočet pracuje s průměrnou mzdou za 1. až 3. čtvrtletí 2022, která dle ČSÚ dosáhla 39.306 Kč.

Významní obchodní partneři

Poskytujeme vlastní náhradní plnění pro desítky spokojených zákazníků

Online kalkulace náhradního plnění

Využijte možnost online výpočtu plnění povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti tzn. povinný podíl zaměstnanců se ZP, výši odvodu za chybějící zaměstnance se ZP nebo možnost nákupu zboží a služeb v režimu náhradního plnění.

Výsledek

Zadejte vstupní parametry