Příklady výpočtu náhradního plnění

Výpočty odvodů do státního rozpočtu nebo náklady vynaložených v náhradním plnění jsou závislé
na průměrné mzdě v prvním až třetím čtvrtletí sledovaného roku.

Počet
zaměstnanců
celkem
Povinný podíl
zaměstnanců
se ZPS
Odvod za chybějící
zaměstnance
se ZPS *
Náhradní plnění
za chybějící zaměstnance
se ZPS **
25 1 93 tis. Kč 259 tis. Kč
50 2 185 tis. Kč 519 tis. Kč
100 4 370 tis. Kč 1.037 tis. Kč
500 20 1.852 tis. Kč 5.187 tis. Kč
1000 40 3.705 tis. Kč 10.373 tis. Kč
2000 80 7.409 tis. Kč 20.746 tis. Kč
5000 200 18.524 tis. Kč 51.866 tis. Kč

Výpočet pracuje s průměrnou mzdou za 1. až 3. čtvrtletí 2021, která dle ČSÚ dosáhla 37.047 Kč.

Významní obchodní partneři

Poskytujeme vlastní náhradní plnění pro desítky spokojených zákazníků

Online kalkulace náhradního plnění

Využijte možnost online výpočtu plnění povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti tzn. povinný podíl zaměstnanců se ZP, výši odvodu za chybějící zaměstnance se ZP nebo možnost nákupu zboží a služeb v režimu náhradního plnění.

Výsledek

Zadejte vstupní parametry